ČESKÝ VÝROBCE DŘEVOOBRÁBĚCÍCH STROJŮ

   Mobil: +420 777 264 661

   E-mail: info@marshal-cz.cz

Linka na výrobu konstrukčního KVH hranolu var. 5 - AUTOMAT s ukladačem do hráně

Pracoviště je tvořeno dvěma na sobě závislými stroji a jejich níže zmíněným příslušenstvím:

  • čepovacím strojem MVF-5CM
  • lisem pro délkové nastavení MLDN
  • automatický rozbírač paketů MRP
  • zakládací zařízení MZZ
  • automatický ukladač do hráně MUH

Automatický cyklus čepovacího stroje zarovná vložené lamely, zhotoví miniklínový ozub a na konci cyklu do ozubu nanese lepidlo. Poté jsou lamely automaticky vyloženy na zadní válečkový stůl. Odtud jsou automaticky po jedné shazovány na pásový dopravník zakladače do lisu.

Po naplnění lisovací komory dá koncový spínač povel k automatickému cyklu lisování. Nejprve dojde k oddělení založené délky lamel v lisovací komoře, poté  proběhne lisovací cyklus a po zalisování je lamela vysunuta z lisovací komory na Automatický ukladač do hráně. Po naplnění ukladače se cyklus zastaví, dokud nebude hráň z ukladače převezena.

K dokonalému vytvrzení dojde dle použitého druhu lepidla a teploty po 8 – 16 hodinách.

Pracovní úkony mezi čepovacím strojem a lisem jsou prováděny plně automatizovaně a pracoviště obsluhuje pouze jeden stálý pracovník.

  • Obsluha 1 pracovník -      kapacita 1-2 takty/min     = 6-12 m/min (10 m3/směnu)

Technické parametry:

    MLDN
3200
MLDN
4700
MLDN
6200
MLDN
9200
Rozměry stroje délka 4.200 mm 5.700 mm 7.200 mm 10.200 mm
  šířka 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm
  výška 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm
Rozměry vstupní
lamely
délka        
  šířka 50-250 mm 50-250 mm 50-250 mm 50-250 mm
  výška 30-125 mm 30-125 mm 30-125 mm 30-125 mm
Rozměry výstupní lamely délka 1.200-3.200
mm
1.700-4.700
mm
3.200-6.200
mm
6.200-9.200
mm
  šířka 50-250 mm 50-250 mm 50-250 mm 50-250 mm
  výška 30-125 mm 30-125 mm 30-125 mm 30-125 mm
Elektrický příkon   47 kW 47 kW 47 kW 47 kW
Odsávání   1.000 m3/hod 1.000 m3/hod 1.000 m3/hod 1.000m3/hod
  Ø hrdla 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Tlak vzduchu   6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Hmotnost   6.060 kg 6.460 kg 6.860 kg 7.860 kg
Vytvořeno v systému shopadmin® 2020